nyelvválasztó

Kapcsolat

phone (+36 52) 508-444
mail mtkdekan@agr.unideb.hu
home 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Kiválóságaink

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar kiválóságai az agrártudomány területén, annak valamely szakterületén kimagasló eredményeket elért, köztiszteletben álló aktív, illetve nyugdíjba vonult tudósai, valamint azok a szakemberek, akik nagymértékben hozzájárultak a kar oktatásának és kutatásának, tartalmi színvonalának, hazai és külföldi elismertségének emeléséhez. Kiválóságaink továbbá a kar olyan dolgozói, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik.

Kiválóságaink

Az MTA Doktora cím megszerzésével kapcsolatos szabályokat a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tv. (megtalálható a Magyar Közlöny 1994. évf. 44. sz.) és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Doktori Szabályzata (megtalálhatók az Akadémiai Értesítő 1994. évf. 12. és 2003. évf. 1. sz.) tartalmazza.

A cím odaítélésének speciális követelményeit az egyes tudományágakra kialakított elvek és gyakorlat határozzák meg.

 

Prof. Dr. Csapó János DSc egyetemi tanár Elérhetőség: AGTC, Élelmiszertudományi épület, II. emelet Önéletrajz megtekintése
 

Prof. Dr. Fári Miklós DSc egyetemi tanár Elérhetőség: Élettudományi épület, 1.307 Telefon: 52/518-600/68072 mellék Önéletrajz megtekintése
 

 

Prof. Dr. Holb Imre  Önéletrajz megtekintése
 

Prof. Dr. Nagy János DSc egyetemi tanár Elérhetőség: AGTC, E épület, I. emelet Telefon: 52/508-310 Fax: 52/508-460
nagyjanos@agr.unideb.huÖnéletrajz megtekintése

 

Prof. Dr. Pepó Péter DSc egyetemi tanár Elérhetőség: AGTC, A épület, I. emelet 116. szoba Telefon: 52/508-462 Fax: 52/508-463
pepopeter@agr.unideb.hu Önéletrajz megtekintése
 

Prof. Dr. Tamás János DSc egyetemi tanár Elérhetőség: AGTC, N épület, Fsz. 1. szoba Telefon: 52/508-456 Fax: 52/508-456
tamas@gisserver1.date.hu Önéletrajz megtekintése

A professor emeritus vagy professor emerita a legtöbb országban nyugállományba vonult professzort jelent; Magyarországon azonban a cím elnyerése nem automatikus; csak olyan professzort illet meg, akit az őt korábban alkalmazó egyetem megfelelő szervei elláttak vele.
A tanszéknek, ahonnan a professzor nyugdíjba vonul, külön kezdeményeznie kell az Egyetemi Tanácsnál, hogy megkaphassa a címet; ezt véleményezik, elbírálják, az egyetem szervei szavaznak róla. A magyarországi állapot eltér a nemzetközi gyakorlattól, amennyiben ez a cím - szerződésben rögzített időtartamig - javadalmazással jár, ami a professzort nyugdíján felül megilleti. A nyugállományú professzor is taníthat, mint megbízott előadó, de a professor emeritusszal nem kell külön szerződést kötni ahhoz, hogy órákat tartson. Továbbá Magyarországon a professor emeritusok tanszékük vagy intézetük teljes szavazati jogú tagjai maradnak.

 

Dr. Bodó Imre Önéletrajz megtekintése

 

Dr. Csizmazia Zoltán Önéletrajz megtekintése
 

GondaI

Dr. Gonda István Önéletrajz megtekintése
 

Dr. Hodossi Sándor Önéletrajz megtekintése
 

kovacsA

Dr. Kovács András  Önéletrajz megtekintése

 

Dr. Loch Jakab  Önéletrajz megtekintése

 

Dr. Nyíri László Önéletrajz megtekintése
 

Dr. Pethő Menyhért Önéletrajz megtekintése
 

SarvariM

Dr. Sárvári Mihály Önéletrajz megtekintése
 

Dr. Szarukán István Önéletrajz megtekintése
 

Dr. Szász Gábor Önéletrajz megtekintése
 

Dr. Thyll Szilárd Önéletrajz megtekintése

Az egyetemek hagyományos és törvény által biztosított joga a doctor honoris causa cím adományozása. A tudomány valamely ágában kimagasló eredményeket elért, köztiszteletben álló tudósokat az egyetem ezzel a címmel legmagasabb kitüntetésben részesíti és befogadja őket az intézmény díszdoktorainak sorába.

A doctor honoris causa cím olyan magas fokú elismerés, amellyel az intézmény csak kivételes esetben él. A cím adományozásával az intézmény megtisztelheti kimagasló professzorait, egykori kiváló tanítványait, de felajánlhatja olyan nemzetközileg elismert hazai és külföldi tudósoknak is, akik tudományos eredményeiket közkinccsé téve gazdagítják a tudományt.

A Debreceni Egyetem és a jogelőd Debreceni Agrártudományi Egyetem Tanácsa 1978-tól    ítélte oda a díszdoktori címet a tudomány azon kiváló művelői részére , akik rendszeres kapcsolatot tartanak az egyetemmel, elősegítik oktató-kutató munkájának fejlődését és tevékenységükkel hozzájárulnak szellemi gyarapodásához. Díszdoktoraink közül többen külföldi társegyetemek rektorai, professzorai. Ez jól tükrözi a tudomány nemzetközi jellegét, azt, hogy a tudomány túlmutat az országhatárokon, nemzeti kereteken és eredményeivel az egész emberiséget szolgálja.

  Név Kinevezés dátuma Beosztás
  Augustyn Marek Urban 1981.06.20. igazgató, Wroclawi Mg-i Egyetem Meliorációs Int.
  Bencsik István 1978.11.23. egyetemi tanár, Debreceni Agrártudományi Egyetem
  Berényi Dénes 1998.06.25. akadémikus, DAB elnöke
  Dohy János 1998.03.17. egyetemi tanár, akad., Gödöllői Agrártudományi Egyetem
  Dr. Arany Sándor 1981.06.20. egyetemi tanár, Debreceni Gazdasági Akadémia
  Dr. Bedő Zoltán 1999.12.21. igazgató, MTA Mg-i Kutató Intézet
  Dr. Bocz Ernő 1995.11.08. egyetemi tanár, Debreceni Agrártudományi Egyetem
  Dr. Bodó Imre 1995.12.19. tszvez. egy. Tanár, Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
  Dr. Dimény Imre 1999.10.28. akadémikus, kut.prof., Kertészeti és Élelmiszeripari
  Dr. Gulyás Antal 1978.11.23. tanár, Debreceni Gazdasági Akadémia
  Dr. Gundel János 1999.12.21. egyetemi magántanár, igazgató, Állattenyésztési Kutató Intézet
  Dr. Győrffy Béla 1999.10.28. akadémikus, kut. prof, MTA Mg. Kutató Intézet
  Dr. Heinz Peschke 1999.10.28. egyetemi. Tanár, Humboldt Egyetem
  Dr. Horn Péter 2002.11.30. akadémikus, rektor Kaposvári Egyetem
  Dr. Király Zoltán 2000.11.11. MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
  Dr. Láng István 2000.05.02. akadémikus, MTA Könyvtára
  Dr. Németh Tamás 2002.06.08. akadémikus, MTA TAKI
  Dr. Peter John Gregory 1999.10.28. egyetemi Tanár, Readingi Egyetem
  Dr. Szász Gábor 1997.12.10. egyetemi tanár, Debreceni Agrártudományi Egyetem
  Dr. Szelényi Ferenc 1974.09.17. egyetemi tanár, Debreceni Agrártudományi Egyetem
  Dr. Szöllősi-Nagy András 2015.11.30. egyetemi tanár, Delfti UNESCO-IHE Intézet
  Dr. Várallyay György 2000.05.02. akadémikus, MTA TAKI
  Earl Oscar Heady 1979.10.18. Heady igazgató, Iowai Állami Egyetem Mg-i Fejlesztési Kp.
  Ernst Kalm 1994.06.14. Kalm egyetemi tanár, Kieli Christian Albrecht Egyetem
  Jannermann Gerhard J. 1982.11.04. elnökségi tag, NDK Mezőgazdasági Akadémia
  Janusz Welento 1978.11.23. egy. tanár, rektor, Lublini Mezőgazdasági Akadémia
  Leendert`t Mannetje 1995.12.19. egy. Tanár, Wageningeni Agrártudományi Egyetem
  Rodney J. Summerfiled 1999.10.10. Readingi Egyetem dékán
  Sipos Aladár 1998.03.17. akadémikus, kut. prof. MTA Közgazdaságtudományi Intézet
  Stanley R. Johnson 1996.09.10. egyetemi tanár, Iowa State University
  Werner Borchmann 1994.06.14. egy. Tanár, Rostocki Egyetem
  Wilhelm Neumann 1981.09.15. egyetemi tanár, Rostocki Wilhelm Diech Egyetem
  Wilhelmus J M.Heijman 1999.06.18. egyetemi tanár, Wageningeni Agrártudományi Egyetem