Élelmiszertudományi Intézet

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában, illetve elődszervezeteiben a mezőgazdasági termelésre közvetlenül épülő termékfeldolgozás, illetve nyersanyag- és termékminősítés már az oktatás kezdeteitől szervesen beépült a tananyagba. Hangsúlyos szerepet viszont 1991-ben kapott, amikor létrehoztuk az agrármérnöki képzésen belül a Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés szakirányt, amely azóta is népszerű a hallgatók között és megindult az élelmiszer analitika átoktatása a vegyészhallgatóknak. A szakirányon végzett hallgatók a régió élelmiszeripari üzemeiben helyezkednek el. A képzés irányítását, a szakmai anyag folyamatos fejlesztését 1995-től az akkor alakult Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék vette át, mely a képzés folyamatos fejlesztése, az élelmiszer feldolgozás és minőségbiztosítás külön szakként való akkreditálásával a Centrumban iskolát teremtett, s jelenleg Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet néven működik

Az oktatási rendszer átalakulásával az Intézet képzési kínálata is kibővült, s minden szinten lehetőséget biztosít a továbbtanulni vágyók számára. Alapképzésben az Élelmiszermérnök szakon az idei évben már a harmadik évfolyam kezdi egyetemi tanulmányait. A szakot sikeresen elvégző diplomások képesek:

 • élelmiszeripari nyersanyagok értéknövelő előállítására, tartósítására, biztonságos élelmiszerek előállítására, az élelmiszeripari folyamatok tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére;
 • az élelmiszeripari műveletek alapjainak birtokában az élelmiszeripari feldolgozás és tartósítás korszerű technológiai és a biotechológiai eljárások alkalmazására;
 • élelmiszer alapanyagok és élelmiszerek vizsgálati módszereinek biztonságos alkalmazására, a főbb élelmiszer komponensek azonosítására;
 • az élelmiszer előállítás és forgalmazás területén az élelmiszer-előállítással kapcsolatos vezetési és szervezési, marketing, élelmiszeripari informatikai, szabványosítási és műszaki szabályozási elvek alkalmazására.

Az Élelmiszertudományi Intézet két mesterszakot kínál az élelmiszeripar és kapcsolódó tudományok iránt érdeklődő fiatalok számára. Az élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki képzés célja olyan szakemberek képzése, akik táplálkozástudományi és minőségügyi ismereteik alapján, mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai tudásuk birtokában, megfelelő kockázatelemzési képességek birtokában logisztikailag és gazdaságilag hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer–előállítás folyamatát és forgalmazását annak etikai, jogi és élelmiszerbiztonsági aspektusait is figyelembe véve. A mesterszakon elsajátított ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

2009-ben indul az Élelmiszertudományi Intézet és a Debreceni Egyetem Farmakológiai Intézettel közösen akkreditált Táplálkozástudományi mesterszak, mely képzés célja olyan táplálkozástudományi mérnökök képzése, akik anatómiai, élettani, kémiai, mikrobiológiai és analitikai ismereteiket élelmiszertechnológiai és -feldolgozási ismereteikkel kiegészítve táplálkozástudománnyal kapcsolatos feladatokat magas színvonalon tudnak ellátni, részt venni a táplálkozási tanácsadásban, új élelmiszerek fejlesztésében, valamint klinikai diéták összeállításában. Talán ez az a szak, amellyel az agrárképzés rendszere a teljes élővilágot felöleli, hiszen a növényi és állati alapanyagokból előállított élelmiszerek élettani hatását, hasznosulását, humán egészségügyi és dietetikai aspektusait egyaránt elemzi.

Az oktatói-kutatói pálya iránt elhivatottak számára a Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományi Doktori Iskola biztosít lehetőséget tanulmányaik folytatására.

kovacs bela 

Prof. Dr. Kovács Béla 
intézetigazgató, egyetemi tanár

Telefon:
Email: kovacsb@agr.unideb.hu

 logo

Dr. Kovács Béla Róbert
egyetemi tanár

Telefon: 
Email:


 logo

Dr. Karaffa Erzsébet
egyetemi docens

Telefon: 
Email:


 logo

Dr. Csapó János
egyetemi tanár

Telefon: 
Email:


 logo

Dr. Sipos Péter
egyetemi docens

Telefon: 
Email:


 logo

Dr. Peles Ferenc Árpád
adjunktus

Telefon: 
Email:


 logo

Dr. Czipa Nikolett
adjunktus

Telefon: 
Email:


 logo

Dr. Ungai Diána
egyetemi tanársegéd

Telefon: 
Email:


 logo

Andrási Dávid
tanársegéd

Telefon: 
Email:


 logo

Pákozdy Hajnalka
szakmai szolgáltató

Telefon: 
Email:


 logo

Tóthné Bogárdi Andrea
tanszéki mérnök

Telefon: 
Email:


 logo

Vargáné Simon Tünde
ügyintéző

Telefon: 
Email:


 logo

Bacskainé Bódi Éva
tanszéki mérnök

Telefon: 
Email:


 

Több, mint 30 éves múltra tekint vissza az agrotechnika intenzívebbé válása és a növényi termék minőségének, kapcsolatának vizsgálata (TCP-7, G-9, és más kutatási főprogramok). A műszerpark fejlődésével kiteljesedett a búza reológiai vizsgálata, a mikotoxinok, vitaminok, aminosavak, valamint egyes mikro-szennyezők vizsgálati kapacitása, és az arra alapozott kutatási programok. Az esszenciális és nem esszenciális elemek analitikája terén a vidék legnagyobb központjává váltunk. Ennek eredményeként indult meg az EU 5-ös keretprogramban az állati termékek vizsgálata is. Ezzel párhuzamosan folyamatosan fejlődött a klasszikus takarmány és élelmiszervizsgálat (rost, fehérje, keményítő, cukor, összcukor, nyerszsír). Az újabb vizsgálati igények megjelenése indokolta a GMO termékek vizsgálatának bevezetését, a PCR technika alkalmazását.

Az Élelmiszertudományi Intézet kutatási területei
Termékminősítési csoport:
• A növényminőséget befolyásoló főbb tényezők hatásának vizsgálata a gabonafélék és a mag-hüvelyesek esetén (agrotechnikai és ökológiai tényezők)
• A búza és más mezőgazdasági termékek minőségének kialakulása a talaj-növény-élelmiszer-alapanyag rendszerben
• Gabonafélék minőség vizsgálata (sikértulajdonságok, sütőipari értékszám, reológiai paraméterek, esésszám, nyers-fehérje tartalom, próbacipó készítése)
• Növényi alapú termékek feldolgozás-technológiáinak fejlesztése, felülvizsgálata
• A sörfőzés paraméterinek és a termékminőség kapcsolatának vizsgálata
• Csírák elemekkel (Se, Mo) való kezelése és annak hatása azok beltartalmi (elemtartalom, antioxidáns aktivitás, aminosav tartalom) és mikrobiológiai paramétereire
• Mézek minőségi vizsgálata (nedvesség-, cukor-, prolin- és HMF-tartalom, enzimaktivitás, vezetőképesség, pH, szabadsav- és antioxidáns tartalom)

Elemanalitikai csoport:
• Toxikus és potenciálisan toxikus elemek, illetve nehézfémek előfordulása környezetünkben, és ezek életminőségünket befolyásoló hatásának vizsgálata
• Analitikai mintaelőkészítési és analitikai mérési módszerek fejlesztése élelmiszerek, talajok, növények, környezeti minták, mezőgazdasági termékek vizsgálatához
• Potenciálisan toxikus vegyületek kimutatása és értékelése borászati termékláncban
• Mézek nyom-, mikro- és makroelem-tartalmának vizsgálata

Mikrobiológiai csoport:
• Élelmiszer alapanyagok, élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiai szennyezőinek vizsgálata
• A növénytermesztést és élelmiszeripart fejlesztő mikrobiológiai vizsgálatok
• Új termesztés- és élelmiszer előállítási technológiák mikrobiológiai tesztelése
• Szőlő endofita közösségeinek vizsgálata
• A nemes penészes (aszúsodott) szőlőből készült borok minőségét befolyásoló tényezők vizsgálata
• Boros pincék belső felületein előforduló penészek vizsgálata
• Növényi kórokozó gombák vizsgálata
• Molekuláris populációgenetika, filogenetika, fungicid rezisztencia elemzése

Jelenlegi fejlesztéseink a kar új kihívásainak megfelelően az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem területén is jelentősek:
• elemtartalomnál szubmikro tartományban történő mérések lehetősége,
• GMO növényi alapanyagok analitikája,
• fehérjefrakcionálás és búzaminőség,
• kéntartalom, kénforgalmi mérések,
• tiszai nehézfém szennyezés hatásainak és utóhatásainak mérése,
• szerves mikroszennyezők analitikájának fejlesztése (növényvédőszer)
• bemutatólabor (Merck, Elementar) funkció erősítése,
• minőségbiztosítási, minőségirányítási oktatás,
Az oktató kutató, valamint a továbbképzésben résztvevő Ph.D hallgató állomány számos ösztöndíjat nyert el.

Kutatócsoportok

Élelmiszertudományi és Minőségbiztosítási Csoport

Az Intézet Élelmiszertudományi és Minőségbiztosítási csoportjában folyó kutatási tevékenység az oktatók-kutatók szoros együttműködésének közös folyamata. A témák koordinálásában és kidolgozásában elsősorban a szakterületeknek megfelelő elsődleges kutatási területen jártas munkatársunk a vezető, így tématerületenként ez a következőknek megfelelően alakul:
• Szántóföldi növények minőségére ható tényezők vizsgálata, feldolgozásuk, termékfejlesztési lehetőségek vizsgálata: Dr. Sipos Péter, Dr. Ungai Diána
• Szerves analitikai kutatások, módszerfejlesztés: Dr. Borbély Jánosné
• Szervetlen analitikai kutatások, módszerfejlesztés: Prof. Dr. Kovács Béla
• Minőségbiztosítás, minőségirányítás: Dr. Borbély Jánosné,

A csoport tagjai:
• Prof. Dr. Kovács Béla
• Dr. Borbély Jánosné
• Dr. Sipos Péter
• Dr. Ungai Diána
• Dr. Czipa Nikolett
• Andrási Dávid
• Móré Mariann

Mikrobiológiai Csoport

A Mikrobiológiai csoport kutatásai a Mikrobiológia, Élelmiszer-mikrobiológia, Hidrobiológia, valamint a Talajbiológia tudományokhoz kapcsolódnak.
• Különféle takarmányok és élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata, mikroorganizmusok identifikálása és főbb tulajdonságainak meghatározása (Dr. Peles Ferenc Árpád).

A csoport tagjai:
• Dr. Karaffa Erzsébet
• Dr. Peles Ferenc Árpád

Oktatásfejlesztési projektek

2014-2015 TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004 számú „Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő gyakorlat orientált képzések, szolgáltatások a Debreceni Egyetemen Élelmiszeripar, Gépészet, Informatika, Turisztika és Vendéglátás területen (Munkaalapú tudás a Debreceni Egyetem oktatásában)" című projekt.

2013-2015 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 számú „Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME" című projekt

2013-2015 TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0008 számú „Szak-nyelv-tudás" - Az idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Debreceni Egyetemen című projekt

2012-2013 TÁMOP-4.1.2./1-11/1-2011-0009 számú „Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése" című projekt
AHEAD (2005-2008) Agribusiness Higher Education Development (Agrárüzleti Felsőoktatás Fejlesztése): Tananyagfejlesztés az agrárüzlet valamint élelmiszerbiztonság és élelmiszerminőség területén Horvátországban. Új BSc és MSc programok kifejlesztése és azok szakmai tartalmának modernizálása. Az oktatók továbbképzése Horvátországban.

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatási rendszerben (2004-2007) a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázati felhívásban a Debreceni Egyetem, „DIRECT - Debreceni Infrastrukturális Regionális Egyetemi Campus Továbbfejlesztés" című pályázata. HEFOP-4.1.2.-P.2004-07-0026/1.0.

Kutatási projektek

2013- COST FA1303 akciószámú „Sustainable control of grapevine trunk diseases - A szőlő tőkebetegségségei elleni fenntartható védekezés” című projekt

2012-2013 HURO/1001/323/2.2.2 „Grains safety” / „Researches regarding the influence of some technological elements over the wheat and corn grains quality stored in Bihor and Hajdu Bihar counties” cimű projekt

2010-2011 TÁMOP-4.2.1./B-09/KONV-2012-0007 számú „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-feljesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” című projekt

2010: BAROSS REG-EA-INFRA-09. ICP-OES -      "Az életminőséget meghatározó makro- és mikroelemek vizsgálata élelmiszeripari, takarmányozási, biológiai és környezetvédelmi mintákból". 56.637 eFt

2009-2010: BAROSS-EA07-EA-KOZKFI-07-2008-0059. Kémiai adalékanyagok természetes anyagokkal való helyettesítése a kenyér és péksütemény lisztek előállítása során. 20.000 eFt

2009-2010: BAROSS EA07-EA-KOZKFI-07-2008-0061. Települési szennyvíziszap kezelés és energetikai célú fűztermesztés technológiájának összekapcsolása. 42.634 eFt

2008-2011: Bolyai János kutatási ösztöndíjat nyert el Dr. Kovács Béla

2008: Science and Technology Center in Ukraine (STCU), Címe: Biochemical indicators of venom of Viper lebetina obtusa (biotic and аbiotic factors) (a pályázat kódja: 4798), a támogatás összege: 46112$

Magyar-Indiai Kormányközi TéT Együttműködés (2008-2009)

Magyar – Görög TÉT (2005-2006) Nyomon követhetőségi és átláthatósági vizsgálatok az élelmiszer hálózatokban Magyarországon és Görögországban: Kísérleti modell fejlesztése a láncszervezésre a méz előállításban, feldolgozásban és marketingben

OMFB (2005-2007): Szántóföldtől az asztalig. A pályázat sikeresen lezárult.

GVOP (2005-2006) Genetikailag módosított összetevők kimutatásának akkreditálása. A pályázat sikeresen lezárult az elmúlt 3 évben.

GVOP (2005-2007) Modern bio- és élelmiszeranalitikai mérési eljárások bevezetése és alkalmazása a növénytermesztési technológiák korszerű minőségbiztosítási eljárásaiban speciális élelmiszer és gyógyszeralapanyag előállításhoz. A pályázat sikeresen lezárult az elmúlt 3 évben.

2004-2005: GVOP-3.1.1.-2004-05-0416/3.0. Gázkromatográffal összekapcsolt tömegspektrométer beszerzése élelmiszeralapanyagok vizsgálatához (GC-MC, infrasturktúra-fejlesztés) 38.250 eFt

"A nehézfém szennyezettség hatása a talaj-növény- állat- ember rendszerben az állati termékek összetétele alapján."
(CIPACT 930106 PL 92471 8)
Együttműködő intézmények: University of Wales Bangor, School of Agricultural and Forest Sciences UK; Universidad de Valladolid, Departamento de Quimica Analytica - Facultad de Ciencias, Spain; University of Reading, Department of Soil Science UK; Institut de Recherches Chimiquues - Instituut voor Scheikundig Onderzoek, Belgium;National Center for Scientific Research "Demokritos", Institute of Biology, Greece; Benaki Phytopathological Institute, Greece

"Herbicid degradáció a felszín alatti vízzáró rétegben Észak és Dél Európában."
(EVS CT 93-0254)
Együttműködő intézmények: University of Reading, Deparment of Soil Science, UK; Institut de Recherches Chimiquues-Ibstituut voor Sheikunding Onderzoek, Belgium; National Center for Scientific Research “Demokritos”, Institute of Biology, Greece; Benaki Phytopathological Institute, Greece.

A fémek a környezetben: a toxicitás és a határértékek becslése.
(PL967075)
Együttműködő intézmények: University of Cambridge, Department of Clinical Veterinary Medicine Cambridge, Nagy-Britannia; University of Valladolid, Valladolid, Spanyolország; Institution of human and animal physiology of the Kazakhstan National Academy of Science, Almaty, Kazakhstan;University of Agronomical Sciences and Vetenary Medicine, Bucharest, Romania

NATO: Environmental factors and chemical composition of venom of viper

GRESO: Búzaminőség Európában

OTKA-MTA-NSF: Natural Attenuation of Metals along the Tisza River – Floodplain – Wetlands Continuum

FVM (2003-2004) Trágyázási tartamkísérletek mintáinak minőségvizsgálata

FVM: (2002-2003) Homok talajok nehézfém tartalmának meghatározása szekvens extrakcióval

OM KMÜFA (2002-2003) Vizsgálólaboratórium akkreditálásának költsége

OTKA (2001-2004): A talaj-növény rendszer toxikus nehézfém tartalmának vizsgálata tartamkísérletben.

KÖM (2000-2002): A tiszai vízgyűjtő fenéküledékeinek, valamint az ártéri talajok nehézfém tartalmának vizsgálata

OTKA (1998-2001): Genetikai, ökológiai és termesztéstechnológiai tényezők hatása az őszi búza fehérje-összetételére és elemtartalmára

FM (1998-2000): Savanyú magnézium hiányos homoktalajok javítása és védelme különböző kalcium és magnézium visszapótlási eljárásokkal

OTKA (1997-2000): Genetikai, ökológiai és termesztés-technológiai tényezők hatása az őszi búza fehérje-összetételére és elemtartalmára

OTKA (1997-2000): Talajok elemtartalmának vizsgálata”

FM (1997-2000): Homoktalajok javítási lehetősége komposztált szennyvíziszap alkalmazásával

FKFP (1997-1998): Új krómspeciációs mérési módszerek vizsgálata, validálása és bevezetése a környezet- és talajvédelmi hálózatok gyakorlatába és oktatásába

MKM (1997): Új módszer a tömegtakarmányok minőségének értékelésére és eredményeinek alkalmazása az oktatási tematikában

MKM (1997): ICP spektrométer analitikai méréshatárának kiterjesztése és számítógépes rendszerének korszerűsítése

OTKA (1995-1998): Ásványianyag és fehérjetartalom, valamint a lisztminőség kapcsolatainak vizsgálata (őszi búzánál).

OTKA (1998-2000):A króm ionformák analitikájának alkalmazása a talajkémiában

Hazai kapcsolatok

 • Budapesti Corvinus Egyetem
 • Egerfood Regionális Tudásközpont – Eszterházy Károly Főiskola
 • Kaposvári Egyetem
 • Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézet
 • MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete Martonvásár
 • MTA TAKI
 • Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar
 • OMTK Kísérleti Hálózat Állomásai (Koordinátor Pannon Egyetem Georgikon Kara)
 • Qualimed Kft.
 • Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar
 • Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Ökológiai Tanszék
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet
 • Szent István Egyetem Gödöllő, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
 • Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Intézet
 • MSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
 • Állategészségügyi Intézet

Nemzetközi kapcsolatok

 • Austrian Agency for Health and Food Safety. Competence Centre of Elements Vienna, Austria (Manfred Sager)
 • INRA Clermont Ferrand (Franciaország) (Eugene Triboi)
 • Centre for Animal Welfare and Ethics (www.uq.edu.au/cawe), School of Veterinary Science, University of Queensland, Australia (Clive Phillips)
 • School of Life Science Sun Yet-sun University (Zhongshan University)
  China (Dr. Hongtao Liu)
 • Faculty of Agriculture, University of Zagreb (FAZ)and Faculty of Food Technology and Biotechnology (FFTB) (Dr. Ingrid Baumann)
 • Saha Institute of Nuclear Physics Chemical Sciences Division, India (Lahiri Susanta)
 • University of Valladolid, Faculty of Sciences, Department of Analytical Chemistry, Spain (Dr. Vega Maria de Sol)
 • Ege University, Faculty of Pharmacy, Analitical Chemistry Department, Turkey (Dr. Sögüt Özlem)
 • Agrártudományi Egyetem (BOKU) (Bécs Ausztria) (Emmerich Berghofer)
 • Nagyváradi Egyetem Környezetgazdálkodási Kar (Románia)
 • Állatorvosi és Mezőgazdasági Egyetem Kolozsvár (Románia) (Bele Constantin)
 • Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osikjeku, Eszék (Horvátország) (Zaneta Ugarcic-Hardi)
 • University of Georgia (USA) (Domi Adriano, Larry West)
 • IUNG Pulawy (Lengyelország) (Barbara Kordibach)
 • Tottori University (Japán) (Prof. Shoichi Ito)
 • University of Kyoto (Japán) (Masaru Kagatsume)
 • Zoologisches Institute der Universität, Bonn (Prof. Dr. N. Wilbert)
 • Zoologisches Institute der Universität, Salzburg (Prof. Dr. W. Foissner, Prof. Dr. W. Petz)
 • Agricultural University, Department of Microbiology, Wageningen (Dr. A.J. Stams)
 • College of Fisheries, Ocean University of Qingdao, Qingdao (Dr. W. Song)
 • University of Veterinary Medicine, Institute of Milk Hygiene, Milk Technology, and Food Science, Department of Veterinary Public Health and Food Science, Vienna, Austria (Dr. Martin Wagner)