nyelvválasztó

Kapcsolat

phone (+36 52) 508-444
mail mtkdekan@agr.unideb.hu
home 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Kreditelismerés

Kreditelismerési eljárás a 2017. évi általános felvételi eljárásban mesterképzésre jelentkezőknek

Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei (KKK) rögzítik, hogy a képzésre történő belépésnél mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként. A  Szakok bemutatása menüpontban minden szak KKK-ja elérhető.

A-típusú bemenethez tartoznak a teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (lásd: KKK - 4.1. pont). Az ilyen végzettséggel jelentkezőknek nem kell kreditelismerési kérelmet benyújtaniuk, és határozatot sem kapnak.

Mesterképzésre történő jelentkezéskor a kreditelismerési kérelmet csak B- (lásd: KKK - 4.2. pont) vagy C-típusú (lásd: KKK - 4.3. pont) bemenet esetén kell beadni.

Kérem, hogy a kitöltött kreditelismerési kérelemhez csatolják oklevélmellékletük fénymásolatát. Amennyiben nem rendelkeznek oklevélmelléklettel, csatolják leckekönyvük fénymásolatát.

A kreditelismerési kérelem beküldési határideje : 2017. február 15. - pótlási határidő 2017.04.13.

A kreditelismerési kérelem elbírálásának eredményéről határozatot postázunk/emailezünk a jelentkezőnek.

A felvételi szakmai elbeszélgetés ideje 2017. június 28.  8:00 óra.  A pontos időpontról értesítést küldünk.


 

Kreditelismerési kérelem formanyomtatványok mesterképzési szakokhoz:

állattenyésztő mérnöki MSc
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki MSc
kertészmérnöki MSc
környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc
növényorvosi MSc - figyelem! a 2017. évi általános felvételi eljárásban nem hirdetjük
növénytermesztő mérnöki MSc
természetvédelmi mérnöki MSc

Az egyes szakokról, szakcsoportokból érkező hallgatók részére tipikusan előírt keditpótló modulok (növényorvosi szakon tárgylisták) a Hallgatóknak / Szakok tantervek menüpont alatt olvashatók.

 

Témakörök a felvételi elbeszélgetéshez

állattenyésztő mérnöki MSc
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki MSc
kertészmérnöki MSc
környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc
növényorvosi MSc - figyelem! a 2017. évi általános felvételi eljárásban nem hirdetjük
növénytermesztő mérnöki MSc
természetvédelmi mérnöki MSc