nyelvválasztó

Kapcsolat

phone (+36 52) 508-444
mail mtkdekan@agr.unideb.hu
home 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Hallgatói juttatások

Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség Ösztöndíj Program

Keressük azt a szakmája iránt elhivatott, talpraesett, szorgalmas tanulót, aki már most tudja, mi szeretne lenni. Akinek vonzó egy speciális szervezetnél tapasztalatot szerezni - később dolgozni- , ahol a juh- és kecskeágazat teljes tevékenységébe bepillantást nyerhet.
Aki:
* állattenyésztő mérnök vagy mezőgazdasági mérnök BSc 3. éves, vagy MSC 2. éves hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató,
* magas szakmai elhivatottsággal és kiemelkedő, min. 3.50 átlagú tanulmányi eredménnyel rendelkezik,
* mobilis, Budapestre vagy az ország bármely régiójában hajlandó költözni,
* rendelkezik szakmai gyakorlatszerzési hajlandósággal,
* későbbi munkaviszony létesítése,
* jó kommunikációképességű,
*  hosszú távon is a hivatása elkötelezettjének vallja magát.

Pályázati kiírás részletesen.

MJKSZ ösztöndíj adatlap.

Beadási határidő: 2017.08.15.

 

KITE ösztöndíjprogram

Pályázhatnak az alábbi szakos hallgatók:

  • Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc
  • Mezőgazdasági mérnök BSc
  • Agrármérnök MSc
  • Növényorvos MSc
  • Kertészmérnök MSc, BSc
  • Növénytermesztő mérnök MSc, BSc

A program leírása itt olvasható.

A pályázati lap innen letölthető.

Jelentkezési határidő: 2017.07.20.

 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (régi nevén köztársasági ösztöndíj)

felhívás a 2017/2018-es tanévre

Felhívás

Pályázhatnak: nappali tagozatos, alap-, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók a 2016/17. tanévben elért eredményeik alapján.

Pályázati lap (Beadási határidő: 2017. június 30. 12:00 óra, Tanulmányi Osztály 57. szoba (Dr. Kovács Istvánné)
Felhívom a figyelmet, hogy a pályázatokat az oktatásért felelős miniszternek címzett kísérőlevéllel kell beadni!

Útmutató

 

Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj 2016/2017/2. félév

Pályázhatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar: államilag támogatott / állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésben részt vevő, a 2016/2017/2. félévében 7. féléves gyakorlatukat töltő BSc szakos valamint 4. féléves FOSZ szakos hallgatói.
Szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolság legalább 1 km.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj kérelmet a megfelelő igazolásokkal ellátva a Kari Hallgatói Juttatási Bizottsághoz (KHJB) kell leadni a kari HÖK irodában MÉK HÖK iroda A épület földszintjén a portával szemben.

A pályázati lap innen letölthető.

A beadási határidő: 2017. április 6. 16:00

 

Kiemelt ösztöndíj 2016/17/2

szakmai, tudományos teljesítmény alapján nyújtható ösztöndíj igényléséhez csak állami ösztöndíjas képzésben részt vevőknek.
A pályázati formanyomtatvány letölthető itt.

Az kreditindex leolvasható az utolsó lezárt félévnél a Neptun Tanulmányok - Tanulmányi átlagok menüpontjából, a félév előtti kis "+" jel kinyitásával.

Beadási határidő: 2017. február 24., MÉK TO 57. szoba (Dr. Kovács Istvánné )

 

Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj 2016/2017/1. félév

Pályázhatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar: államilag támogatott / állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésben részt vevő, a 2015/2016/1. félévében 7. féléves gyakorlatukat töltő BSc szakos valamint 4. féléves FOSZ szakos hallgatói.
Szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolság legalább 1 km.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj kérelmet a megfelelő igazolásokkal ellátva a Kari Hallgatói Juttatási Bizottsághoz (KHJB) kell leadni a kari HÖK irodában MÉK HÖK iroda A épület földszintjén a portával szemben. .

Részletes kiírás itt olvasható.

A pályázati lap innen letölthető.

A beadási határidő: 2016. október 28. 12:00

 

Demonstrátori Ösztöndíj 2016/2017/1. félév

Részletes kiírás itt olvasható.

A pályázati lap innen letölthető.

 

Kiemelt ösztöndíj 2016/17/1

szakmai, tudományos teljesítmény alapján nyújtható ösztöndíj igényléséhez csak állami ösztöndíjas képzésben részt vevőknek.
A pályázati formanyomtatvány letölthető itt.

Az kreditindex leolvasható az utolsó lezárt félévnél a Neptun Tanulmányok - Tanulmányi átlagok menüpontjából, a félév előtti kis "+" jel kinyitásával.

Beadási határidő: 2016. szeptember 23., MÉK TO 57. szoba (Dr. Kovács Istvánné )

 

Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéssel kapcsolatos tájékoztató

a 2016. szeptemberében felvételt nyert hallgatók részére

 


 

Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjainak elnyerésére. Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő - hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak (A pályázati dokumentáció elérhető az EMMI honlapján: http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=2&year=2016#!DocumentBrowse, illetve letölthető innen.

A pályázatok bírálatát és rangsolását az EMMI az egyetemek hatáskörébe utalta oly módon, hogy az alap- és mesterképzéses hallgatók pályázatainak rangsorásáról a karok javaslata alapján a Rektor dönt. Az alapképzésben elnyerhető ösztöndíj összege 75.000 Ft/hó, míg a mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében ez az összeg 100.000 Ft/hó, az ösztöndíjak futamideje 10 hónap.

Pályázhatnak

- az OTDK helyezést vagy különdíjat elért vagy Pro Scientia Aranyérmes hallgatók;
- a pályázathoz mellékeljék az OTDK oklevelüket, mutassák be OTDK dolgozatukat, mutassák be tudományos tevékenységüket, pl publikációs lista közlése;
- igazolják az előző 2 lezárt félév tárgylistáját és számtani átlagát.

-mellékelni szükséges a dékánnal aláíratott Befogadó nyilatkozatot - kérjük, a nyilatkozatot aláírásra Dr. Kovács Istvánnénak adja le (Tanulmányi Osztály 57. szoba).

A pályázatokat az útmutatóban részletezett kötelező mellékletekkel együtt kell ajánlott, elsőbbségi küldeményként postára adni legkésőbb 2016. június 27-ig a 4002 Debrecen, Pf. 400 címre. Az alap- és mesterszakos pályázatokat a rektornak (Dr. Szilvássy Zoltán) kell címezni, a borítékra rá kell írni a pályázati kódot.

 

Köztársasági ösztöndíj felhívás a 2016/2017-es tanévre

Felhívás

Pályázhatnak: nappali tagozatos, alap-, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók a 2015/16. tanévben elért eredményeik alapján

Pályázati lap (Beadási határidő: 2016. július 1. 10:00 óra, Tanulmányi Osztály 57. szoba (Dr. Kovács Istvánné)
Felhívom a figyelmet, hogy a pályázatokat az oktatásért felelős miniszternek címzett kísérőlevéllel kell beadni!
Útmutató

 

Kiemelt ösztöndíj 2015/16/2

szakmai, tudományos teljesítmény alapján nyújtható ösztöndíj igényléséhez csak állami ösztöndíjas képzésben részt vevőknek.
A pályázati formanyomtatvány letölthető itt.

Az kreditindex leolvasható az utolsó lezárt félévnél a Neptun Tanulmányok - Tanulmányi átlagok menüpontjából, a félév előtti kis "+" jel kinyitásával.

Beadási határidő: 2016. március 29., MÉK TO 57. szoba (Dr. Kovács Istvánné )

 

FAO álláshirdetés

The Ministry of Agriculture in Budapest has published vacancy announcements for Forestry and for Plant production and protection Junior Technical Officer positions which can be found on the following link.

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=409#!DocumentBrowse

We would be grateful if you could share the advertised vacancies in your university as broadly as possible please.

The deadline for application is 20 April 2016 for the Forestry Junior Technical Officer position.

The deadline for application is 31 April 2016 for the Plant production and protection Junior Technical Officer position.

 

FAO álláshirdetés

AGRICULTURAL ECONOMIST/POLICY JUNIOR TECHNICAL OFFICER (One Candidate)

The Ministry of Agriculture in Budapest has published a vacancy announcement for an Agricultural Economist/Policy Junior Technical Officer position which can be found on the following link.

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=409#!DocumentBrowse

Other information source is here.

 

Digitális mezőgazdaság

Regisztrációs lap - a hozzá tartozó felhívást kérem, keresse Neptun üzenete között.

 

SZAKMAI GYAKORLATI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Pályázhatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar: államilag támogatott, nappali tagozatos képzésben részt vevő, 7. féléves gyakorlatukat töltő BSc és 4. féléves gyakorlatukat töltő FOSZ szakos hallgatói számára

A pályázati kiírás és pályázati kérelem itt érhető el.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj kérelmet a megfelelő igazolásokkal ellátva a Kari Hallgatói Juttatási Bizottsághoz (KHJB) kell leadni a kari HÖK irodában:

MÉK HÖK iroda ,,A,, épület földszintjén a portával szemben.

Az ösztöndíj odaítéléséről egyénenként, a kérelem alapján dönt a bizottság.

A leadás határideje: 2016.március.18. (péntek) 12:00

Az odaítélt támogatás kiutalása a kérelem KHJB-hez történt megérkezését és elbírálását követő hó eleji ösztöndíjutalással történik.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj egyszeri maximális összege:

BSc/FOSZ szakos hallgatók számára 35.700.- forint.

Az ösztöndíj összegének mértéke függ a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolságtól.

Szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolság legalább 1 km.

A kérelem benyújtásához szükséges igazolások:

Lakcím és a gyakorlati hely távolságának igazolására: lakcímkártya fénymásolata

Gyakorlat helyszínének igazolására: a gyakorlati hely nyilatkozata a hallgató fogadásáról, vagy utólagos igénylés esetén a gyakorlat letöltéséről

 

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat - pályázati felhívás

A K&H Csoport, mely az agrárfinanszírozás piacvezető szereplője, és elkötelezett híve a fenntartható agráriumnak, idén első alkalommal ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák mester és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára.
A *K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat* célja, hogy anyagi támogatással segítse azon hallgatók tanulmányát és kutatómunkáját, akik az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését tartják szem előtt. A pályázatban mindkét kategóriában három-három hallgató nyer támogatást. Az ösztöndíjra a fenntartható agrárium témakörén belül készült TDK dolgozattal, illetve PhD tézisfüzettel lehet jelentkezni.

Részletes kiírás itt olvasható.

A beadási határidő: 2016. március 1. 16:00 óra

 

Kiemelt ösztöndíj 2015/16/1

szakmai, tudományos teljesítmény alapján nyújtható ösztöndíj igényléséhez csak állami ösztöndíjas képzésben részt vevőknek.
A pályázati formanyomtatvány letölthető itt.
Beadási határidő: 2015. október 16., MÉK TO 57. szoba (Dr. Kovács Istvánné )

 

Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj 2015/2016/1. félév

Pályázhatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar: államilag támogatott, nappali tagozatos képzésben részt vevő, a 2015/2016/1. félévében 7. féléves gyakorlatukat töltő BSc szakos valamint 4. féléves FOSZ szakos hallgatói.
Szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolság legalább 1 km.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj kérelmet a megfelelő igazolásokkal ellátva a Kari Hallgatói Juttatási Bizottsághoz (KHJB) kell leadni a kari HÖK irodában MÉK HÖK iroda A épület földszintjén a portával szemben. .

Részletes kiírás itt olvasható.

A pályázati lap innen letölthető.

A beadási határidő: 2015. október 26. 12:00

 

Demonstrátori Ösztöndíj 2015/2016/1. félév

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanévre demonstrátori helyek betöltésére.
A demonstrátor feladata a tanszékvezető irányításával a választott tanszék oktató munkájába való bekapcsolódás, kutató munkában való részvétel, szükség szerint részvétel a tanszék adminisztrációs feladatainak végzésében.

Demonstrátori helyekre pályázhat az a 2015/2016. tanévben II., III. éves BSc szakos, I. (aki előtanulmányait a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon folytatta) vagy II. éves MSc szakos hallgató, aki az alábbi követelményeknek eleget tesz:

- példás magatartás és közösségi munkában való aktív részvétel
- az előző két lezárt félévben a kreditindexe legalább 4,00
- a 2014/2015. tanév 2. félév kötelező tantárgyait teljesítette és a félévet a tavaszi vizsgaidőszak végével lezárta
- a tanszékhez kötődő választott szakterület iránt elmélyült érdeklődést tanúsít és ez kiváló eredmény elérésével bizonyítja.

A megbízatás 2015. októberétől 2016. június végéig terjed.
A demonstrátor a feladat ellátásáért 5.000.- Ft/hó díjazásban részesül, megbízási szerződés kitöltése után.

A pályázatokat az illetékes intézethez / tanszékhez kell benyújtani 2015. szeptember 25-ig, a Kar honlapjáról letölthető nyomtatványon, az önéletrajz csatolásával.

Részletes kiírás itt olvasható..

A pályázati lap innen letölthető.

 


Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéssel kapcsolatos tájékoztató

a 2015. szeptemberében felvételt nyert, vagy átsorolt hallgatók / hallgatói ösztöndíjszerződéssel rendelkező hallgatók részére

 

Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj 2014/2015/2. félév

Pályázhatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar: államilag támogatott, nappali tagozatos képzésben részt vevő, a 2014/2015/2. félévében 7. féléves gyakorlatukat töltő BSc szakos hallgatói.
Szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolság legalább 10 km.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj kérelmet a megfelelő igazolásokkal ellátva a Kari Hallgatói Juttatási Bizottsághoz (KHJB) kell leadni a kari HÖK irodában MÉK HÖK iroda A épület földszintjén a portával szemben. .

Részletes kiírás itt olvasható.

A pályázati lap innen letölthető.

A beadási határidő: 2015. május 25. 12:00

 

Köztársasági ösztöndíj felhívás a 2015/2016-os tanévre

Felhívás

Pályázhatnak: nappali tagozatos, alap-, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók a 2013/14. tanévben elért eredményeik alapján

Pályázati lap (Beadási határidő: 2015. július 3., Tanulmányi Osztály 57. szoba (Dr. Kovács Istvánné)
Felhívom a figyelmet, hogy a pályázatokat az oktatásért felelős miniszternek címzett kísérőlevéllel kell beadni!
Útmutató

 

Romaversitas felvételi felhívás a 2015/2016-os tanévre

A Romaversitas Alapítvány átfogó támogatást nyújt a felsőoktatásban tanuló, magyar állampolgárságú roma származású hallgatóknak. A programba felvételt nyert diákok ösztöndíjat kapnak, valamint a tanulmányi és szakmai előmenetelüket segítő programokon vesznek részt (nyelvtanulás, szakmai és készségfejlesztő szemináriumok stb.).

A Romaveritas Alapítvány felhívása az alábbi linken olvasható.

 

Kiemelt ösztöndíj 2014/15/2

szakmai, tudományos teljesítmény alapján nyújtható ösztöndíj igényléséhez csak állami ösztöndíjas képzésben részt vevőknek.
A pályázati formanyomtatvány letölthető itt.
Beadási határidő: 2015. március 13., MÉK TO 57. szoba (Dr. Kovács Istvánné )

 

Digitális mezőgazdaság

Regisztrációs lap - a hozzá tartozó felhívást kérem, keresse Neptun üzenete között.

 

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat - pályázati felhívás

A K&H Csoport, mely az agrárfinanszírozás piacvezető szereplője, és elkötelezett híve a fenntartható agráriumnak, idén első alkalommal ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák mester és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára.
A *K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat* célja, hogy anyagi támogatással segítse azon hallgatók tanulmányát és kutatómunkáját, akik az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését tartják szem előtt. A pályázatban mindkét kategóriában három-három hallgató nyer támogatást. Az ösztöndíjra a fenntartható agrárium témakörén belül készült TDK dolgozattal, illetve PhD tézisfüzettel lehet jelentkezni.

Részletes kiírásitt olvasható.

A beadási határidő: 2015. március 1. 16:00 óra

 

Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj 2014/2015/1

Pályázhatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar: államilag támogatott, nappali tagozatos képzésben részt vevő, a 2014/2015/1. félévében 7. féléves gyakorlatukat töltő BA / BSc szakos hallgatói.
Szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közötti távolság legalább 10 km.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj kérelmet a megfelelő igazolásokkal ellátva a Kari Hallgatói Juttatási Bizottsághoz (KHJB) kell leadni a kari HÖK irodában MÉK HÖK iroda A épület földszintjén a portával szemben. .

Részletes kiírás itt olvasható.

A pályázati lap letölthető.

A beadási határidő: 2014.október.27. 12:00

 

Kiemelt ösztöndíj 2014/15/1

szakmai, tudományos teljesítmény alapján nyújtható ösztöndíj igényléséhez
csak államilag támogatott képzésben részt vevőknek
A pályázati formanyomtatvány letölthető itt.
Beadási határidő: 2014. október 17., MÉK TO 57. szoba (Dr. Kovács Istvánné )

 

Köztársasági ösztöndíj 2014/15. tanév

Felhívás

Pályázhatnak: nappali tagozatos, alap-, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók a 2013/14. tanévben elért eredményeik alapján

Pályázati lap (Beadási határidő: 2014. július 4., Oktatásszervezési és Minőségbiztosítási Hivatal 15. szoba (Dr. Kovács Istvánné)
Felhívom a figyelmet, hogy a pályázatokat az oktatásért felelős miniszternek címzett kísérőlevéllel kell beadni!
Útmutató


Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéssel kapcsolatos tájékoztató

a 2013. szeptemberében felvételt nyert, vagy átsorolt hallgatók / hallgatói ösztöndíjszerződéssel rendelkező hallgatók részére