nyelvválasztó

Kapcsolat

phone (+36 52) 508-444
mail mtkdekan@agr.unideb.hu
home 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Rólunk

A Kar küldetése

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar küldetése a multifunkciós mezőgazdaság és a vidék fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban és Kelet-Magyarországon. Az intézmény ennek megfelelően az elsődleges szakemberképzésen túl regionális, országos, illetve nemzetközi kutatási és szaktanácsadási feladatokat is ellát az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma keretében. A fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés követelményeinek megfelelően bővültek oktatási-képzési, kutatási területeink. A tudományok egymás közötti kapcsolata egyre erősödik, ami közép- és hosszútávon is kívánatos. Törekvésünk akár jelszóként is használható: „sokszínű képzés - átjárhatóság”.

Karunk rendelkezik a kialakuló lineáris képzés valamennyi szintjének személyi és infrastruktúrális feltételeivel. Oktatási programjaink felépítésükben, szerkezetükben rugalmasak, tartalmukban sokszínűek.

Akkreditált laboratóriumaink lehetőséget nyújtanak olyan szegmensek elnyerésére, amelyek folyamatos piaci igényeket elégítenek ki. Célunk magas színvonalú hallgatói és kutatói laboratóriumok kialakítása. Speciális, nagy értékű műszerek és speciális mérési eljárások feltételrendszerének biztosítása.

A Karon működő és egyre szélesebb területekre kiterjedő doktori iskolák - és azok doktori programjai - megfelelő hátteret nyújtanak a tehetséges fiatalok tudományos továbbképzéséhez.

A Kar története

Debrecenben agrár felsőoktatási képzés 1868-ban, a Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézet megalakulásával kezdődött. Ez az időpont jelzi Debrecenben és Kelet-Magyarországon az agrár felsőoktatás kezdetét. Az intézmény 1874-1906 között Középfokú Gazdasági Tanintézet, majd 1944-ig Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven működött. Intézményünk 1945-1949 között a Magyar Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar Debreceni Osztálya megnevezéssel folytatta tevékenységét. 1953-ban a Debreceni Mezőgazdasági Akadémián indult újra a képzés. 1962 és 1970 között a szakember képzés egyetemi szintre emelkedett az Agrártudományi Főiskolán. 1970 és 1999 között az intézmény „egyetemi rangot” kapott, a Debreceni Agrártudományi Egyetem két vidéki karral (Szarvas, kezdetben Hódmezővásárhely, később Mezőtúr) látta el küldetését.

2000. január 1-jén öt egyetemi, három főiskolai karral és három kutatóintézettel megalakult a Debreceni Egyetem. 2002-ben létrejött az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar és 2006-ra 15-re növedekett az Egyetem karainak száma. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) és az Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (GVK)  valamint három kutatóintézet alkotta az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumát (AGTC).