Száraz Területek Kutató Központja

 

 

ClimateLaunchpad Greentech Ötletverseny

Jelentkezz most, ha van egy jó ötleted, amivel jobbá teheted a világot!

A ClimateLaunchpad nemzetközi döntő nyertese €10.000, a második helyezett €5.000, míg a harmadik €2.500 pénzjutalmat kap.

Jelentkezési határidő: 2017.05.21.

Link: http://hello.klimainnovacio.hu/greentech_otletverseny/ 

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Száraz Területek Kutató Központ

A Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Száraz Területek Kutató Központ célja az arid - száraz területekhez köthető interdiszciplináris kutatások végzése, szolgáltatási és oktatási programok kidolgozása, melyek elősegítik a fenntartható gazdálkodás megvalósulását.

A Központ által végzett kutatások hozzájárulnak az aszály és elsivatagosodó területek problémáinak megoldásához.
Az érintett területek három szegmensbe sorolhatóak:
- a földterület és a talaj szerepének növelése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban;
- a fenntartható terület-gazdálkodás;
- a terület, talaj, és ezek élelmiszer-biztonságban betöltött szerepének figyelembe vétele a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiákban.

Központ Vezető

Dr. habil Juhász Csaba
egyetemi docens
juhasz@agr.unideb.hu

 

Titkár
Balla Zoltán
tudományos segédmunkatárs
ballazoltan@agr.unideb.hu 

Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet
Dr. Harsányi Endre
Dr. Rátonyi Tamás

Agrokémiai és Talajtani Intézet
Balláné Dr. Kovács Andrea
Dr. Csubák Mária

Növénytudományi -Intézet
Prof. Dr. Pepó Péter
Dr. Csajbók József

Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
Prof. Dr. Tamás János
Dr. Kovács Elza

Kutatási projektek:

 • Fenntartható gazdálkodás és a termesztéstechnológiák
 • Szántóföldi növénytermesztésben a termések és a klimatikus, valamint hidrológiai tényezők komparatív analízise aszályos évjáratban
 • Vízkészleti adottságokhoz illeszkedő tájhasználat, földhasználat tervezése

 • Abiotikus stressz vizsgálata tenyészedényes kísérletekben, stressz toleráns fajták, hibridek létrehozása
 • Só felhalmozódás vizsgálata különböző öntözési módok alkalmazása esetén

 • Szárazság stresszre adott növényprodukció biológiai reakciók vizsgálata fontosabb szántóföldi növényeknél
 • A növénytermesztési tér szélsőséges vízháztartási folyamatainak modellezése tartamkísérletekben
 • Agrotechnikai lehetőségek az aszály kedvezőtlen hatásainak mérséklésére gabona- és olajnövényeknél
 • Abszcizinsav hatásának vizsgálata a levelek elvesztésében, inhibitorok alkalmazása mellett
 • Agrokémia kutatások eredményeinek felhasználása a stressz tolerancia vizsgálatokban
 • Aszálykockázat kezelési tervek elkészítése és megvalósításának lehetőségei
 • Biológiai produkció – biomassza becslése térinformatikai eszközökkel
 • Csapadékmennyiségek idősoros elemzésének módszertani fejlesztése
 • Defláció kialakulásának megakadályozása sávos termesztéstechnológiával
 • Felszíni és a felszín alatti vízkészletek hasznosulása aszályos időszakokban
 • Fenntartható állattenyésztési rendszerek alkalmazása száraz területeken
 • Fenntartható földhasználat gazdasági és társadalmi hatásai
 • Futóhomok mozgások kutatása, képződmények kialakulásának előrejelzése, kialakulások megelőzése
 • Heterogén talajok mozgása
 • Hidrológiai modellezések, aszályos területek kialakulásának előrejelzése
 • Informatikai eszközök használata hatékony öntözővíz felhasználásra
 • Kezelt szennyvíz felhasználásának lehetőségei
 • Klímaváltozás és defláció kapcsolata, az emberi tevékenység hatása a deflációra
 • Környezeti válaszreakciók előrejelzése ökoszisztémák modellezésével
 • Legeltetés hatása a nagytestű növényevő vad közösségekre
 • Meteorológia és távérzékelési adatok alkalmazása a földfelszíni változások előrejelzésére
 • Növények élettani válaszreakcióinak vizsgálata aszály kialakulására valamint só koncentráció változására
 • Növényvédő szimbióta mikroorganizmusok használata száraz területeken, az ökoszisztémák helyreállításában és a mezőgazdasági termelésben
 • Ökofiziológiai kutatási eredmények és a só tűrő faunák
 • Ökofiziológiai kutatások aszályos területeken
 • Pálfai-féle Aszály Index (PAI) nemzetközi használatra szánt változat (PaDI) alkalmazása
 • Só toleráns növények használata, termesztés technológiája
 • Száraz területek fauna állományának tanulmányozása, felmérése
 • Száraz területek hő- és vízgazdálkodásának kutatása
 • Száraz területek ökoszisztémáinak helyreállítására
 • Száraz területek veszélyetetett fajainak megőrzése, biológiai sokszínűség fenntartása
 • Szárazság és só tűrő növények termesztés technológiájának fejlesztése
 • Szárazságtűrő gabonanövények nemesítése
 • Szimbióta mikroorganizmusok kutatása, a növények szárazság és só toleranciája
 • Talaj és talajhasználat szerepe az aszály kialakulásában és hatásainak érvényesülésében
 • Talajok degradációjának, szikesedésének előrejelzése távérzékeléssel
 • Talajvíz mennyiségének, szintjeinek időszakos változásai
 • Vadon élő állatok elvándorlása és élőhely használata

-

-

-