A Debreceni Egyetem, a Száz Magyar Falu Vidékfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft-vel és a Tudomány a Környezetünkért Közhasznú Alapítvánnyal közösen dolgozott ki egy projektet, melynek alapvető célja Magyarországon új, a mezőgazdasági ismeretek gyakorlati átadására építő, az oktatási tevékenységekhez szorosan kötődő, nemzetközi referenciával bíró program adaptálása és pilotként történő kipróbálása.

A projekt 257.825.490 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, így 2015. május 1 és 2015. október 31 közötti időszakban kerül megvalósítása a TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0007 - Tanulj a természettől! A nemzetközi 4H program hazai adaptációja címmel.

A projekt céljául tűzte ki továbbá a hátrányos helyzetű kistérségekben, településen élő fiatalok megfelelő mezőgazdasági szakképzettséggel való ellátását, a helyi munkaerő piac szereplőivel való kapcsolatfelvételt, már az általános iskolákban a mezőgazdaság megismertetésének, a természet szeretetének megalapozását. A megvalósítandó tevékenységek között szerepel a hátrányos helyzetű gyermekek számára olyan tanórán kívüli programlehetőség biztosítása, mely során a társas és szociális kompetenciáik, valamint koncentrációs képességeik fejleszthetők, tanulási, problémamegoldó és döntési kompetenciáik erősíthetők.

  1. A konstrukció alapvető célja a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken élő tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítése a helyi természeti adottságban rejlő lehetőségekre, különös tekintettel a mezőgazdasági ismeretekre támaszkodva. A tevékenységek a szakmai ismeretek megszerzésére irányulnak, amelyek hozzájárulnak a fiatalok életesélyeinek javításához.
  2. A konstrukció célja egyúttal a tanórán kívüli programokkal a gyermekek társas és szociális kompetenciának, valamint koncentrációs képességeinek fejlesztése, emellett tanulási, problémamegoldó és döntési kompetenciáik erősítése. A konstrukció hozzájárul a felelős állampolgárrá válás folyamatainak előmozdításában felelősségvállalásra, a megfelelő értékrend kialakítására és magatartásformák megválasztására való felkészítés és az önkéntesség elterjesztése által.
  3. A konstrukció lehetőséget teremt azon készségek és ismeretek elsajátítására, amelyek szükségesek a testi-lelki egészséget biztosító életmód kialakításához és a mások jó közérzetéről való gondoskodáshoz.
  4. A konstrukció keretében Magyarországon új, a mezőgazdasági ismertek gyakorlati átadására építő, az oktatási tevékenységekhez szorosan kötődő, nemzetközi referenciával bíró program, a „4H ifjúságfejlesztő program” adaptálására és pilotként történő kipróbálására kerülhet sor. Pilot jelleggel 18 település köznevelési intézményének tanulói kerülnek bevonásra a projektbe, s az elért eredmények tapasztalatai alapján a projekt a későbbiekben szélesebb körre is kiterjeszthető.
  5. Egy széles körben alkalmazható, a köznevelési rendszer hátránykompenzációs hatásait növelő, a hátrányos helyzetű csoportok lemorzsolódását csökkenteni képes támogató szolgáltatás, a magyarországi 4H- ifjúságfejlesztő program bevezethetőségének tesztelése 18 köznevelési intézményben és módszertani fejlesztések megvalósítása.