Tanulmányi Osztály

A Tanulmányi Osztály feladata az oktatási, tanulmányi nyilvántartás, személyi anyagok kezelése, hallgatói ügyek koordinálása, a tantervekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.
A Tanulmányi Osztály készíti elő a záróvizsgákat, szervezi az oklevelek minősítésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz a tanévnyitó és tanévzáró ünnepségek lebonyolításában. Kapcsolatot tart a kar vezetőivel, oktatási felelőseivel. Részt vesz a kar beiskolázási és minőségbiztosítási tevékenységében. Adatokat gyűjt, feldolgoz, elemez és javaslatokat készít a vezetői döntésekhez.
Munkatársai a hallgatók ügyeinek intézését végzik a felvételi eljárástól a diploma kiadásáig.

Reméljük, hogy honlapunkat átlapozva megtalálja mindazokat az információkat, amelyekre tanulmányai során szüksége van.

Észrevételeivel, kérdéseivel, javaslataival forduljon a Tanulmányi Osztály munkatársaihoz.

A Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási rendje:
Kedd kivételével naponta 8.00 – 12.00 óráig az "A" épület 58., 57., 56. irodáiban.

kerekesgizella 

Guthyné Kerekes Gizella
ügyintéző

Tel.: 52/508-411 vagy 88411
kergiz@agr.unideb.hu

Feladata: általános hallgatói ügyintézés, statisztika készítése, oklevelek kiállítása, statisztikák


 kovácsistvánné

Dr. Kovács Istvánné
ügyvivő-szakértő

Tel.: 52/508-409 vagy 88409
ktunde@agr.unideb.hu

Feladata:  felvételi információk, kiemelt, köztársasági és demonstrátori ösztöndíj, egyéni tanulmányi rend ügyintézése


 logo

Pintyéné Bátori Mónika
ügyintéző

Tel.:  52/508-317 vagy 88317
pintyene@agr.unideb.hu

Feladata: általános hallgatói ügyintézés, törzskönyvek nyilvántartása, oklevelek kiadása, törlési kérelmek - elbocsátások ügyintézése


logo

Házi Zsuzsanna
ügyvivő-szakértő

Tel.:  52/508-239 vagy 88239
zsuzsahazi@agr.unideb.hu

Feladata: általános hallgatói ügyintézés, külföldi hallgatói ügyintézés, külföldi csereprogramokkal kapcsolatos ügyintézés