nyelvválasztó

Kapcsolat

phone (+36 52) 508-444
mail mtkdekan@agr.unideb.hu
home 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Pályázatok

"Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése" TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0009

Green cultivation actions 2010-4042/510226-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP/ECO-AGR

ÚMFT keretében támogatott projektjeink

Megvalósult a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 számú Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése című projekt

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében finanszírozott projektben vállalt tevékenységeket a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, valamint a Pannon Egyetem Georgikon Kar közösen valósította meg 2010-2011 években. Az interdiszciplináris és komplex megközelítésű, digitális tananyagfejlesztéssel lehetőség kínálkozik a képzési kapacitás bővítésére, minőségi átalakítására, az életen át tartó tanulás koncepciójának fejlesztésére. Az új tudományos eredményeket tartalmazó lektorált tananyagok megjelentetése és elektronikus hozzáférhetősége nagymértékű fejlődést jelent didaktikai szempontból, valamint az elméleti és gyakorlati szaktudás koherens egységének megvalósításában.

A projekt összköltségvetése 97 millió Ft, melyből az Európai Unió támogatása a meghatározó (77,6 millió Ft).

Ehhez többek között a www.tankonyvtar.hu weboldalon ingyenesen on-line hozzáférhető új és adaptált magyar és angol nyelvű bologna-konform moduláris tananyagok kifejlesztésére, idegen nyelven elérhető kurzusok kidolgozására, valamint kari szinten speciális szakadatbázisok elérhetőségének biztosítására került sor.

Főkedvezményezett: Debreceni Egyetem
Partner: Nyugat-magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem
Projekt megvalósítási időtartama: 2010.02.01-2011.07.31 

 Amit fejlesztettünk és on-line elérhetsz a www.tankonyvtar.hu weboldalon, valamint az alábbi linkre kattintva regisztrációt követően: http://nodes.agr.unideb.hu/moodle/course/category.php?id=234

 Power Point előadás anyagok és magyar nyelvű jegyzetek:

 Növénytudományi modul:

 1. Alkalmazott     talajtan
 2. Földművelés
 3. Gabonanövények     termesztése
 4. Ipari     és takarmánynövények termesztése
 5. Műszaki     ismeretek
 6. Növényélettan
 7. Növénygenetika
 8. Növénynemesítés
 9. Növényvédelem     
 10. Tápanyag-gazdálkodás

Állattenyésztéstudományi modul:

 1. Állattenyésztési     genetika
 2. Állattartási     műszaki ismeretek
 3. Nemesítés     és tenyésztésszervezés
 4. Takarmányozástan
 5. Tartástechnológia
 6. Termékminősítés     és termékhigiénia
 7. Termelésélettan

 Gazdálkodástudományi, informatikai modul:

 1. Az     informatika ágazati alkalmazásai
 2. Állattenyésztési     ágazati ökonómia
 3. Növénytermesztési     ágazati ökonómia

Angol nyelvű jegyzetek:

 1. Földművelés
 2. Növényélettan
 3. Takarmányozástan     
 4. Tápanyag-gazdálkodás
 5. Termelésélettan

Adaptált tananyagok:

Talajökológia, Gabonanövények termesztése, Állattenyésztési genetika témakörökben

Tananyag- és tartalomfejlesztéshez kapcsolódó, tudományos szakadatbázisok használati jogának beszerzése:

 1. Agrár-környezetgazdálkodási     Információs Rendszer (AIR)
 2. Egységes     Nyilvántartási és Azonosítási rendszer (ENAR)
 3. Erdészeti     Szakigazgatási Információs Rendszer (ESZIR)
 4. Országos     Állategészségügyi Informatikai Rendszer
 5. Borászati     Információs Rendszer
 6. Országos     Lótenyésztési Információs Rendszer (OLIR)
 7. PHYSAN     növény-egészségügyi információs rendszer

Kredit ekvivalencia táblázat

 

Megvalósult a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0032 számú

A környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki MSc szakok tananyag és tartalomfejlesztése különös tekintettel a természettudományi, műszaki és informatikai tartalomra című projekt

A Társadalmi Megújulás Operatív Program(TÁMOP) keretében finanszírozott projekt célja az MSc környezetgazdálkodási agrármérnöki és természetvédelmi mérnöki szakokon a belépő BSc követelmények egységessé tétele, a kimeneti követelmények munkaerő piaci elvárásokkal való összehangolása, a szakok nemzetközi szintű piacképességének megteremtése, valamint a szükséges oktatási infrastruktúra fejlesztése volt.

Ehhez többek között a www.tankonyvtar.hu weboldalon ingyenesen on-line hozzáférhető új és adaptált magyar és angol nyelvű bologna-konform moduláris tananyagok kifejlesztésére, idegen nyelven elérhető kurzusok kidolgozására, valamint kari szinten speciális szakadatbázisok elérhetőségének biztosítására került sor.

Főkedvezményezett: Debreceni Egyetem

Partner: Pannon Egyetem

Projekt megvalósítási időtartama: 2010.02.01-2011.07.31

Amit fejlesztettünk és on-line elérhetsz a www.tankonyvtar.hu weboldalon:

Interdiszciplináris és komplex megközelítésű felzárkóztató oktatási modulok

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul

Környezetgazdálkodás; környezeti elemek védelme (levegőtisztaság védelme, talaj- és vízvédelem)

Természetvédelmi modul

Természetvédelmi ökológia; élővilág-védelem; élőhelykezelés

Agrárkörnyezet-védelem modul

Vízgazdálkodás; talajvédelem-remediáció; agrárkörnyezet-védelem - agrotechnológia

Gazdálkodási modul

Közgazdaságtan, üzemtan; számvitel és pénzgazdálkodás; vezetés és kommunikációs ismeretek; szervezés; logisztika; marketing; környezetgazdaságtan, EU ismeretek

Angol nyelvű kurzusok tananyagai Térinformatika; hidrológia; vízgazdálkodás; talajtan; környezettechnológia

Magyar nyelvű tananyagok angol nyelvű adaptációja Levegőtisztaság-védelem; környezet és minőségmenedzsment; vízkészletgazdálkodás és vízminőségvédelem; precíziós mezőgazdaság

Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk I-II. tankönyvek

MSc szintű gazdasági tevékenységre felkészítő ismeretkörök

Környezettechnológia

Energia növények termesztéstechnológiája (lágyszárúak, fás szárúak); Megújuló energiák műszaki technológiái 1. (biogáz); Megújuló energiák műszaki technológiái 2. (biodízel, bioalkohol); Szerves hulladékok újrahasznosítása (biobrikett, komposzt, szennyvíziszap).

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretkörön alapuló tananyagok

Környezetgazdálkodás ismeretkör

Tudományos kutatási alapanyag feldolgozása, elemzési ismeretek; Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei; Modellezés, mint módszer bemutatása; Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés.

Környezet- és természetvédelem ismeretkör

Számítógépes szimulációs modellek elmélete; Számítógépes növényi modellek; Hő-, víz-, és tápanyagforgalmi modellek; Termés-szimulációs modellek, modellépítés.

Záróvizsga-követelmények digitális programcsomagjai (4 ismeretkör)

Környezetgazdálkodás; környezetvédelem; fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia; természetvédelem

Külföldi felsőoktatási intézményekben alkalmazott tananyag-adaptációk

Térinformatika: Guide to GIS and Image Processing - IDRISI-TAJGA

Természetvédelem: Voloscuk, I.: The National Parks and Biosphere Reserves in Carpathians - The Last Nature Paradises

Környezetvédelem: DHI Water and Environment Tutorial Book

On-line elérhető szakkönyvek (6 darab)

Környezetirányítás; minőségbiztosítás; globális klímaváltozás; alkalmazkodó növénytermesztés; környezet- és tájgazdálkodás; precíziós mezőgazdaság és vízgazdálkodás témakörökben.

Környezetinformatika

Szakági MSc szintű mérnöki oktatási szoftverek használatának-, oktatási szerver és szoftver háttér on line biztosítása (DHI, SURFER, IDRISI, VIZUAL, MODFLOW, ERDAS);

Mérnöki tudásalapú térképi adattárház és szakadatbázis informatikai hátterének biztosítása.

Szakági MSc szintű mérnöki tudásalapú térképi adattárház és szakadatbázis kialakítása: természeti erőforrások védelméhez és fenntartásához kapcsolódó tantárgyak (talaj, víz, levegő, biodiverzitás) oktatásához.

Mérnöki tudásalapú adattárház integrációja a tananyagokba.